Banner 1

Zelfstandig een route rijden

Eén van de onderdelen van het praktijk-examen is het zelfstandig rijden. De examinator kan je zonder aanwijzingen naar of van een bekend (oriëntatie)punt laten rijden, navigatieapparatuur laten gebruiken; of achtereenvolgens drie tot vijf opdrachten geven om een locatie te bereiken (clusteropdracht) Onderweg krijg je gedurende dit onderdeel verder geen aanwijzingen. De bedoeling van dit onderdeel is om te toetsen of je als aanstaande rijbewijsbezitter veilig weggedrag en zelfstandigheid weet te combineren. Als zich files voordoen, wordt daarbij het rijgedrag beoordeeld. Navigatieapparatuur is sinds september 2011 een verplicht onderdeel bij het examen.

Bijzondere manoeuvres

Je kan bij dit onderdeel een omkeeropdracht krijgen, een parkeeropdracht en een stopopdracht. De examinator kiest twee van deze drie opdrachten. Daarnaast kan hij steekproefsgewijs de vertrouwde hellingproef laten uitvoeren. Bij de omkeeropdracht wordt je gevraagd in tegengestelde richting verder te rijden en zelf het moment en de manier van keren te bepalen. Dit principe van zelfstandigheid keert ook terug in de parkeer-en stopopdracht.

Indien je eerst een tussentijdse toets hebt afgelegd kun je voor de bijzondere manoeuvres vrijstelling bij het praktijkexamen krijgen, het voordeel hiervan is dat dit minder stress geeft bij het examen want je kunt je geheel richten op het rijden van je examenroute.

Evalueren

Bij het derde nieuwe onderdeel; evalueren, ook wel situatiebevraging genoemd- vraagt de examinator naar je afwegingen. Na een verkeerssituatie zet je de auto desgevraagd langs de kant en leg je uit waarom je het op deze wijze hebt uitgevoerd. Verder vul je vóór het examen een vragenlijst in die inzicht geeft in je sterke en minder sterke kanten. Pas na het examen leest de examinator de antwoorden en bespreekt ze.